Word lid Bestel gratis

Helaas gaan onze activiteiten tot 1-1-2021 niet door!

Zoals u weet waren we dit voorjaar genoodzaakt om alle fysieke activiteiten van het Longfonds tot 1 september te annuleren vanwege corona. Intussen is er veel ten goede veranderd, worden de maatregelen versoepeld en rijst de vraag hoe nu verder ná 1 september 2020?  

Op basis van gesprekken met de achterban (vrijwilligers, zorgverleners en bezoekers) heeft het Longfonds helaas moeten besluiten om dit hele jaar geen activiteiten meer te organiseren. Een lastig besluit, dat realiseren wij ons goed. We willen echter geen enkel risico lopen, want we zijn een organisatie ván en vóór mensen met een kwetsbare gezondheid. 

Dit betekent dat er in het hele land tot 1 januari 2021 geen Longpunt bijenkomsten plaatsvinden. Later in het jaar informeren wij u over de herstart in januari 2021.  

Ook alle andere geplande Longfonds bijeenkomsten in de periode t/m 31 december worden geannuleerd. Dit betekent concreet dat de bus- en boottocht naar de Biesbosch van 12 september niet doorgaat. De betaalde bijdragen worden zo spoedig mogelijk terugbetaald. Begin 2021 kijken we of we een nieuw uitstapje kunnen organiseren. 
Het Longfonds is nu druk bezig met de voorbereidingen van een landelijke digitale bijeenkomst (Webinar), daarover wordt u binnenkort digitaal geïnformeerd. 

Verder heeft het Longfonds enkele belangrijke stappen gezet in deze coronatijd. Zo is bijvoorbeeld veel informatie over corona te verzameld en gedeeld, is gekeken of het lopende wetenschappelijk onderzoek ook gebruikt kan worden bij corona en is het Coronalongplein opgezet voor (ex)coronapatiënten. Informatie hierover vindt u op https://www.longfonds.nl/corona-en-longziekten en http://coronalongplein.nl/. Ook via Facebook wordt regelmatig informatie of een filmpje verspreid.   
Mocht u nog vragen hebben over de gevolgen van corona voor uw longziekte en kunt u het niet op de website vinden, of heeft u behoefte aan persoonlijk contact bij uw vragen? Dan kunt u op werkdagen van 9 tot 17 uur ook bellen met de Longfonds Advieslijn 0900-227 25 96. 

​Doe voorzichtig en blijf gezond! 

Regiopunt Rijnmond