Word lid Bestel gratis

Interview met longverpleegkundige van Longpunt Nieuwe Waterweg Noord

Miriam Hoogendijk, longverpleegkundige in het Vlietland, en vrijwilliger bij Longpunt NWN, heeft op verzoek van Radio Schiedam een interview gegeven.

Het interview ging over de rol van de praktijkondersteuner en de huisartsenzorg bij longziekten, het thema van de bijeenkomst van het Longpunt Nieuwe Waterweg Noord op 9 november 2015.

Longziektes kunnen goed behandeld worden bij de huisarts en voor meer ondersteuning en informatie kunnen mensen met een longaandoening verder terecht bij de praktijkondersteuner.

Huisarts de heer van Putten is bij dit Longpunt aanwezig om dit onderwerp toe te lichten en voor al uw vragen.

Longpunten zijn maandelijkse ontmoetingsplaatsen voor mensen met een chronische longziekte (onder andere astma of COPD), hun naasten en zorgverleners en worden georganiseerd door het Longfonds. Er worden ervaringen, tips en trucs uitgewisseld en er kan in gesprek worden gegaan met zorgverleners, longartsen en longverpleegkundigen, een diëtist of een fysiotherapeut. Alle facetten komen wel aan bod.

Het eerstvolgende Longpunt Nieuwe Waterweg Noord vindt plaats op 9 november 2015 in Vlaardingen, in het woonzorgcentrum Uitzicht aan de Churchillsingel 483.

Deelname is gratis.

Zie ook het Agendapunt: http://rijnmond.longfonds.nl/huisartsenzorg-bij-longziekten-en-de-rol-van-de-praktijkondersteuner-longpunt-waterw-n

Meer informatie: lontpuntnieuwewaterwegnoord@longfonds.nl