Word lid Bestel gratis

Jeu de boules op Goeree-Overflakkee

Maandag 6 juni 2016 was er weer een jeu de boules middag op Goeree-Overflakke met het COPD-team van Jeannet van Rooijen

In Nieuwsbrief 4 van 2016 van LTC Ouddorp was een artikel te lezen over het jeu de boules evenement:

Maandag 6 juni vond, voor het zesde jaar, het jaarlijkse jeu de boules-dagje plaats met het COPD team van Jeannet van Rooijen en Trudie Kievit van onze club.

Maar even opgezocht wat COPD eigenlijk betekent: Chronic Obstructive Pulmo- nary Disease. In Jip en Jan- neke taal: chronische long- ziekte.

Jeannet is de fysiotherapeute, die ieder maandag de patiënten in Dirksland, Vroonweg 10, les geeft in aangepast bewegen, zoals stap oefeningen, balspel in een kring etc. Deze lessen gaan het gehele jaar door en duren een uur.

Voorheen werd dit gesponsord door het Astma fonds, dat tegenwoordig Longfonds heet. Nu moeten de patiënten zelf een bijdrage betalen. Af en toe zijn er uitstapjes zoals kegelen of bowlen.

Maar jeu de boules spelen, daar is een ieder zeer enthousiast over en al jaren komen ze ook een middag bij ons spelen. Dit bleek wel toen men vol enthousiasme de boulesbanen opging, gelukkig met mooi weer. Er werd op vier banen gespeeld onder deskundige leiding en advies van Willem v.d. Linde, die zelfs de 91 jarige Ko onderricht gaf. Op de andere banen waren Piet en Ria Vrekken, Ria v.d. Linde, Trudie Kievit en Mira Robbebrecht te vinden.

Trudie en Ria Vrekken deelden de lekkere hapjes uit, die meegebracht waren door onze gasten.

Wat opviel is, dat geen van de spelers een magneet bij zich had, maar bukken hoort bij de sport oefeningen, dus dat was geen probleem.

Al met al een zeer geslaagde middag, waarvan iedereen erg genoten heeft. De afspraak voor een volgende keer is reeds gemaakt !