Word lid Bestel gratis

Last van houtrook

Bewoners van Hillegersberg en Schiebroek ondervinden overlast door houtrook

Nu de donkere dagen zijn aangebroken, gaan veel mensen weer hun open haard of houtkachel stoken. Voor de meesten is dit erg gezellig en ook een goedkope manier om hun huis te verwarmen….echter:

WIST U OOK DAT:

1. In Hillegersberg/Schiebroek vele honderden open haarden en kachels staan? Gelukkig stookt niet iedereen gelijktijdig. De buitenlucht is hier al vaak ernstig vervuild door fijnstof, mede door het drukke verkeer overdag op o.a. de Molenlaan..

2.Veel mensen last hebben van houtrook en hier ook gezondheidsproblemen door krijgen? 
Dit geldt zeker voor mensen die long- of hartklachten hebben. Kleine kinderen kunnen zelfs astmatisch worden bij langdurige blootstelling. Longfonds Nederland, GGD’s  en milieuorganisaties waarschuwen geregeld voor de extra luchtvervuiling die ontstaat door het stoken van houtkachels en open haarden. De laatste jaren neemt het aantal hiervan schrikbarend toe…..! Omdat men vaak denkt, dat het stoken van hout milieubewust is. Dat men hierbij het buitenklimaat ernstig vervuilt, is nog onbekend….

3. Men stookt bij windstil en mistig weer of smog...?
Houtrook slaat dan in de omgeving neer en blijft daar lang hangen…. Zodoende wordt de buitenlucht in dicht bewoonde gebieden extra vervuild, naast de vervuiling van het drukke verkeer in veel straten. Hierdoor kunnen de hoge concentraties schadelijke stoffen extra gezondheidsklachten veroorzaken voor zowel de stokers als hun buren……

4. Door verkeerd hout te gebruiken of verkeerd te stoken er veel stoffen vrijkomen die nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en dus de gezondheid? Dit geldt met name voor Fijnstof PM 10 en PM 2,5 en PAK’s, zoals het kankerverwekkende Benzo(A)Pyreen.
Gebruik dus de juiste brandstof: Goed haardhout moet tenminste 2 jaar drogen. Gebruik geen geverfd afvalhout, multiplex of spaanplaat. En voor het aanmaken geen krantenpapier, maar kleine houtjes of natuurlijke aanmaakblokjes.

5. Een juiste zuurstoftoevoer belangrijk is? Smoor het vuur dus niet:
Anders krijg je een onvolledige verbranding en komen veel meer kankerverwekkende stoffen vrij: dit gebeurt als u de kachel gaat smoren….Grijze of zwarte rook geeft aan dat u verkeerd stookt….
Zorg dus altijd voor een zo volledig mogelijke verbranding en let er op dat de schoorsteen goed trekt.

6. Goede ventilatie noodzakelijk is?
Zorg dus voor voldoende aanvoer van verse buitenlucht: via bv. ventilatieroosters.
Veel stokers van open haarden krijgen zelf veel schadelijke stoffen binnen bij verkeerd stoken.

Namens Longfonds Nederland hopen wij de liefhebbers van openhaarden, kachels en vuurkorven met deze informatie een beetje meer bewust te hebben gemaakt over het effect van houtrook op de gezondheid van henzelf en hun medebewoners. Zeker 1 op de 10 Nederlanders ondervindt last van houtrook door de houtkachel van de buren.

De open haard is de meest beruchte bron van vervuiling voor zowel het binnen- als het buitenklimaat. Vooral omdat de zuurstoftoevoer onvoldoende te regelen is en de kans op onvolledige verbranding hierdoor groter wordt. Voor iedereen rond de open haard is dit erg ongezond.

Voorts is een goede rookgasafvoer van groot belang: die verspreidt de gassen zodat ze niet bij de buren