Word lid Bestel gratis

Longpatiënten in de laatste levensfase

Op donderdagmiddag 13 februari 2020 is er weer een longpuntbijeenkomst in Dirksland

LONGPUNT, DÉ ONTMOETINGSPLEK DIE HET LONGFONDS ORGANISEERT VOOR LONGPATIËNTEN, HUN OMGEVING EN ZORGVERLENERS

Thema:
Longpatiënt in de laatste levensfase

Sprekers:
Mw. E. Jordens, verpleegkundig specialist longziekten, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Dhr. B. Paterson, longfysiotherapeut

Datum en tijd:
Donderdagmiddag 13 februari 2020 van 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur

Locatie:
Onder de Wiek, Ring 57, 3247 BN Dirksland

Gratis deelname!

Meer informatie:
haringvliet@longpunt.longfonds.nl

www.rijnmond.longfonds.nl

Verzoek: tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes gebruiken.