Word lid Bestel gratis

Ontmoet elkaar bij het Longpunt van het Longfonds

Ontmoet elkaar op bijeenkomsten van de Longpunten van het LongfondsWist u dat het Longfonds bij u in de buurt bijeenkomsten voor longpatiënten en mantelzorgers organiseert? Deze bijeenkomsten worden 'Longpunten' genoemd.

 Een 

Longpunt is een laagdrempelige maandelijkse ontmoetingsplaats voor mensen met een chronische longziekte, hun partners, mantelzorgers, zorgverleners en belangstellenden. Een plaats om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. Voor zorgverleners is Longpunt een plaats waar zij patiënten en hun omgeving informeel ontmoeten en informeren.Er zijn op vele verschillende locaties in het land Longpunten waar bij iedere bijeenkomst een ander thema centraal staat. Hoogstwaarschijnlijk is er ook bij u in de buurt een Longpunt.

 Wij hopen dat deze informatie voor u aanleiding zal zijn om één van de Longpunten te gaan bezoeken. U bent van harte welkom op de bijeenkomsten van deze Longpunten.

Aanmelden is niet noodzakelijk, de toegang is gratis evenals de koffie of thee.


Wij hopen u te mogen begroeten op één van de Longpunten in het land.

Natuurlijk wordt er nergens gerookt en er wordt verzocht geen parfums te gebruiken.