Word lid Bestel gratis

Tot 1 januari 2021 geen longpuntbijeenkomsten

Tot 1 januari 2021 worden er in het hele land helaas geen longpuntbijeenkomsten gehouden.

Beste bezoeker van Longpunt Rijnmond

Hoe gaat het met u in deze, nog steeds, bijzondere tijd?

Hierbij informeren wij u over de voortgang van Longpunt Rijnmond.

Dit voorjaar waren we genoodzaakt om alle fysieke groepsactiviteiten van het Longfonds tot 1 september te annuleren vanwege corona.

Intussen is er veel ten goede veranderd, worden de maatregelen versoepeld en rijst de vraag of de lokale- en regionale activiteiten ná 1 september 2020 hervat kunnen worden.

Op basis van gesprekken met onze achterban (vrijwilligers, zorgverleners en bezoekers) heeft het Longfonds het volgende moeten besluiten:

Tot 1 januari 2021 organiseren we geen Longpunten bijenkomsten in het hele land. Een lastig besluit, dat realiseren wij ons goed. We willen echter geen enkel risico lopen, want we zijn een organisatie ván en vóór mensen met een kwetsbare gezondheid. Later in het jaar informeren wij u over de herstart in januari 2021.

Daarnaast willen we met de werkgroep van Longpunt Rijnmond gaan inventariseren of we wellicht een lokale digitale bijeenkomst kunnen organiseren na de zomer.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het weten via josienvanessen@longfonds.nl