Word lid Bestel gratis

Zorgbelang checklist keukentafelgesprek.

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK
Wanneer een gesprek?

U doet een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in uw gemeente, omdat u door uw beperking of ziekte problemen ondervindt; u kunt zichzelf niet meer goed redden in en om huis of heeft problemen bij het ‘meedoen in de samenleving’. De gemeente gaat dan met u in gesprek. Dit gesprek wordt ook wel het ‘keukentafelge- sprek’ genoemd. In dit gesprek gaat een consulent namens de gemeente met u praten over uw problemen en wat hieraan kan worden gedaan.

Hoe wordt het gesprek gevoerd?
In het gesprek staat niet uw beperking of ziekte centraal, maar wat u wel kunt en wat u nodig heeft om uzelf te redden en mee te kunnen doen. Samen met de consulent brengt u in kaart welke problemen u hebt in het dagelijkse leven. Er wordt met u gepraat over allerlei aspecten van uw leven, zoals uw sociale contacten, mobiliteit, financiële
situatie en dagbesteding. Daarna bespreekt u welke oplos- singen mogelijk zijn. Welke dingen kunt u nog zelf doen en welke steun kunt u krijgen uit uw omgeving? Als dit niet leidt tot een oplossing en er geen andere voorzieningen zijn waarop u een beroep kunt doen, kunnen voorzienin- gen worden ingezet vanuit de Wmo.

Wat gebeurt er na het gesprek?
Van het gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. Hier- in staat welke beperking of ziekte u hebt, welke problemen u ondervindt en welke oplossingen hiervoor zijn. Ook staan in het verslag afspraken over wie wat en wanneer doet.

Waarop moet u letten bij het gesprek?
Voor het gesprek volgt nu een aantal tips, punten waarop u kunt letten om te zorgen dat alle voor u belangrijke on- derwerpen aan bod komen en voor u de meest passende oplossingen worden gevonden.

Verder lezen? Klikt u op WMO voor een goed gesprek met de gemeente.