Word lid Bestel gratis

Longpatiënt in de laatste levensfase

| Dirksland | Longpunt

Op donderdag 13 februari 2020 is er weer een longpuntbijeenkomst in Dirksland

LONGPUNT, DÉ ONTMOETINGSPLEK DIE HET LONGFONDS ORGANISEERT VOOR LONGPATIËNTEN, HUN OMGEVING EN ZORGVERLENERS

Thema:
Longpatiënt in de laatste levensfase

Sprekers:
Mw. E. Jordens, verpleegkundig specialist longziekten, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Dhr. B. Paterson, longfysiotherapeut

Datum en tijd:
Donderdag 13 februari 2020 van 14.00 - 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur

Locatie:
Onder de Wiek, Ring 57, 3247 BN Dirksland

Gratis deelname!

Meer informatie:
haringvliet@longpunt.longfonds.nl

www.rijnmond.longfonds.nl

Verzoek: tijdens deze bijeenkomsten geen geurtjes gebruiken.