Word lid Bestel gratis

Belangenbehartiging

Het Longfonds vertegenwoordigt uw belangen ook in de regio.

Wmo

In de regio zitten vertegenwoordigers in diverse Wmo-adviesraden. Daarin behartigen zij de belangen van chronisch zieken, in het bijzonder mensen met chronische longziekten. Zo hebben zij invloed op het beleid dat in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) door gemeentes wordt vastgesteld.
De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, met advies en informatie, opvoedingsondersteuning, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en het verstrekken van hulpmiddelen.

Kwaliteit van zorg

Wie kan beter vertellen wat anders en beter kan in de zorg? Dat is toch altijd de patiënt zelf. In de regio zijn patiëntvrijwilligers in gesprek met het zorgveld over het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door aan te geven en te adviseren wat belangrijk is in de zorg voor mensen met een longziekte. Door te signaleren wat wel goed gaat in de zorg en wat beter kan, kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg in hun regio/omgeving.
Soms worden zij daarvoor uitgenodigd, maar soms nemen zij ook zelf het initiatief door bijvoorbeeld met zorggroepen of ziekenhuizen te gaan praten over (het verbeteren van) de kwaliteit van de zorg.

Patientenraden

Het Sint Franciscus en Vlietland Gasthuis heeft een patientenraad, die direct betrokken wordt bij goede zorg en onderzoek. Ook hierin behartigen wij uw belangen,

Meedenkgroepen van het Longfonds

Om goede input te krijgen in het beleid heeft het Longfonds een viertal Meedenkgroepen. Deze meedenkers worden betrokken bij het ontwikkelen van het beleidsplan, actuele ontwikkelingen, evaluatie, beoordelen van onderzoeksvoorstellen etc. In een drietal Meedenkgroepen zitten vrijwilligers van de regiopuntcommissie.

Fijnstof

In Nederland zit veel meer schadelijke fijnstof in de lucht dan wordt gedacht. Het inademen van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Mensen die veel fijnstof inademen kunnen tot 10 jaar eerder sterven. Gezonde lucht is belangrijk voor alle mensen en zeker voor mensen met een longziekte. Het Longfonds wil dat gemeenteambtenaren en politici die zich met ruimtelijke ordening bezig houden, dit weten. Daarom zoeken Longfonds vrijwilligers uit onze regio hen regelmatig op.

Scholen naast de snelweg

De lucht die we inademen kan ongezond zijn. Fijnstof uit verkeer is ongezond, zeker bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Luchtvervuiling door verkeer kan bij kinderen astma veroorzaken en klachten verergeren. Het Longfonds wil geen nieuwe scholen naast een drukke verkeersweg. Ook in onze regio zijn er vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.