Word lid Bestel gratis

Vraag en antwoord

Voor medische vragen dient u zich te wenden tot uw arts of apotheker.

Vraag over collecteren buiten de normale mei-collecte:

Vanavond kregen wij een jongeman aan de deur die ons vroeg te geven voor het longfonds. Klopt het wel dat hier op dit moment wordt gecollecteerd?

Antwoord:
Straatwerving voor het Longfonds gebeurt het hele jaar door zowel in winkelstraten als ook deur-aan-deur, met uitzondering van de collecteweek en de week vóór en de week na de landelijke collecte in mei.
De werver belt aan en vraagt of iemand donateur zou willen worden. Als iemand akkoord gaat, geven ze een automatische incasso aan het Longfonds door een formulier in te vullen met hun handtekening. Binnen een week krijgt een nieuwe donateur een bevestigingsbrief waarin de gegevens van de machtiging nog eens worden herhaald. Daarnaast staat in deze brief een speciaal telefoonnummer vermeld dat kan worden gebeld om de machtiging te wijzigen of op te zeggen.
Hiermee is deze vorm van werving een belangrijke stroom van nieuwe donateurs voor het Longfonds.
De mensen die deze werving uitvoeren, moeten zich kunnen identificeren met een badge met daarop het logo van het Longfonds, een pasfoto en een ID-nummer. Ook hebben zij een wervingsmap bij zich. Zij mogen geen geld aannemen. Zij mogen alleen werken met machtigingsformulieren.

Vraag over gemeentelijke hulpvoorzieningen:

Welke gemeentelijke hulpvoorzieningen zijn er voor iemand met een longcapaciteit van ca 36%?

Antwoord:
Door de zorgverleners wordt bekeken wat een patiënt voor de behandeling van de ziekte nodig heeft, medicatie, zuurstof aangepast bewegen (afhankelijk van de ernst van de COPD wordt dat door de ziektekostenverzekering vergoed) etc. Op Goeree wordt aangepast bewegen bv. door speciaal opgeleide fysiotherapeuten gegeven.
Ergotherapie is gericht om zo goed mogelijk de dagelijkse dingen uit te kunnen voeren ondanks de beperkingen door de ziekte. Dit valt onder de basisziektekostenverzekering. Via de zorgverlener kunt u met een ergotherapeut in contact komen.
Zijn er ook, bv. om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven of in het huis, aanvullende voorzieningen nodig, dan krijgt u te maken met de Wmo. De Wmo wordt door de gemeente uitgevoerd en iedere gemeente heeft daarvoor een eigen beleid.
Er is geen recht meer op een verstrekking, maar er wordt maatwerk geleverd waarbij uitdrukkelijk naar de persoonlijke omstandigheden wordt gekeken en het doel dat de aanvrager ermee wil bereiken. Er zal altijd eerst gekeken worden wat de persoon en/of zijn omgeving zelf kunnen doen of regelen. Daarna wordt gekeken wat de algemene voorzieningen zijn, waarvan gebruik kan worden gemaakt.
Tot slot wordt gekeken wat de goedkoopste passende voorziening is. Voor sommige voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, wordt een eigen bijdrage gevraagd, sommige hulpmiddelen, zoals een scootmobiel, krijgt men in bruikleen. Aanvullend vervoer, traplift, aanpassing woning i.v.m. zuurstof ed. vallen allemaal onder de Wmo. Iedere gemeente heeft een Wmo-loket waar men informatie kan inwinnen en aanvragen kan indienen.

Vraag over verslagen Longpunten:

Is het mogelijk om transcripties van de Longpuntbijeenkomsten te kunnen krijgen zodat ik toch op de hoogte blijf?

Antwoord:
Neen, dat is onmogelijk. De zorgverleners willen hun presentaties alleen tijdens de Longpuntbijeenkomsten bespreken en afhankelijk van vragen daarop inhaken. Als er verslagen zouden worden gemaakt zou hetgeen er allemaal verteld wordt uit zijn context kunnen worden gehaald. 

Vraag over Longpunt naast de deur:

Kan er niet gezorgd worden dat er in de directe omgeving Longpunt bijeenkomsten aangeboden worden? De locaties die er nu zijn, zijn
voor mij gewoonweg te ver om heen te gaan.

Antwoord:
Begrijpelijk dat u dichter bij huis bijeenkomsten wenst. Dat wenst iedereen. Het zou geweldig zijn.
Daar is echter veel organisatie voor nodig. Zoals voldoende vrijwilligers in uw omgeving, een goede, schone locatie, zorgaanbieders die bereid zijn er te kunnen spreken, financiën, tijd, parkeermogelijkheden, bereikbaarheid, noem maar op. Goede ideeën zijn van harte welkom.
Misschien kunt u eventueel dit jaar een keertje vervoer voor uzelf regelen en dan naar één van de bijeenkomsten gaan die dit jaar zijn gepland en waarvan het thema u aanspreekt?
Een half uur voor de aanvang is de locatie al open voor een gratis kopje thee of koffie en om even bij te komen van de reis. Er is ook een pauze, voor nog iets te drinken en waarin gesproken kan worden met de aanwezige zorgaanbieder(s).
Zie de Agenda voor data en thema’s:
http://rijnmond.longfonds.nl/actueel/agenda

Vraag over ondersteuning en lotgenotencontact:

Ik zou graag wat meer ondersteuning willen en eventueelt wat ervaringen willen delen.

Antwoord:
Er is altijd de mogelijkheid om lid te worden van het Longfonds. Dan ontvangt u 6 Longwijzers per jaar (het landelijk Longfonds magazine) thuis met een bron aan informatie.
Klik eens ter kennismaking op: https://www.longfonds.nl/ja-ik-ontvang-een-half-jaar-gratis-het-magazine-longwijzer

Verder kunt u, als u in de gelegenheid bent altijd de Longpunten bezoeken, waar elke keer een ander thema wordt behandeld. Ook kunt u daar in contact komen met lotgenoten en ervaringen delen.
Gegevens over deze Longpunten zijn te vinden in Nieuws, Agenda en Wat wij doen > Longpunten op deze site. 

Vraag over blauwe testers om longinhoud te meten:

Is er nog een blauwe tester om longinhoud te meten te verkrijgen?

Antwoord:
De blauwe tester is zeer waarschijnlijk een piekstroommeter geweest. Vroeger werden die veel gegeven, ze werden gratis door Glaxo (fabrikant ) verstrekt. Die tijd is voorbij! Er zijn nog wel piekstroommeters, maar heel weinig in omloop.

Vraag over folder 'Zuurstof thuis'

Ik zou graag de patiëntenfolder: 'Zuurstof thuis', willen hebben. Ik heb op de site gekeken maar de folder is onvindbaar.

Antwoord:
Op de site van het Longfonds is de bewuste 'Zuurstof thuis' folder vinden. Klik op:
https://www.longfonds.nl/zuurstofthuis#

Vraag over zwembaden:

Goedemorgen. Ik heb last van chloor in zwemwaters, zijn er ook zwembaden die geen chloor gebruiken?

Antwoord:
Zwemmen kan voor menigeen met eczeem zorgen voor een verergering van het eczeem. Vooraf insmeren met een vette zalf en na afloop douchen en wederom insmeren met een vette zalf kan verergering voorkomen. 
Er zijn nieuwe technieken die ervoor zorgen dat het zwembadwater minder chloor bevat, zoals zoutelectrolyse (ZE), ozon (O) of Advanced Oxidation System (AOS). De zwembaden die hiervan gebruik maken bevatten minder chloor dan bij de standaard systemen, maar zijn niet chloor-vrij. Dat is wettelijk ook niet toegestaan.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.